AVOGADOS BECERRA

Chámenos

982 25 31 26

Dereito de familia

O Dereito de Familia refírese ao conxunto de normas que regulan a institución da familia desde a súa perspectiva natural e social. O Dereito de Familia encádrase dentro do Dereito Civil e os principais aspectos que regulan son o matrimonio, a filiación e a tutela de menores ou incapacitados.

Servizos
Skip to content